Endüstri 4.0

İnternet; tüm sosyal yaşamı yeniden dönüştürmeye başladığı gibi iş hayatında birçok dönüşümün yanı sıra, sanayi üretimini de yeniden şekillendirmeye başlamıştır.

Türkiye`de son 10 senedir End 3.0 ilkeleri ile off-site üretim yapan Akkon ; Endüstri 4.0 ilkeleri ile gelişimini sürdürme kararını vermiş ve hazırlıklarına başlamıştır.

Talebi tüm yönleri ile anlamadan hatta sipariş haline getirmeden üretimi teşvik etmeyen bu devrim; yakın zamanda sanayi üretimlerini baştan aşağı değiştireceği muhakkaktır.